Over ons

De Liberale Mutualiteit is een organisatie voor ziekteverzekering in België. Het werkgebieid van de Liberale Mutualiteit Limburg strekt zich uit over de provincie Limburg en de regio Landen in Vlaams-Brabant.
Wij zorgen voor de uitvoeringen van de verplichte ziekteverzekering op het vlak van gezondheidszorg en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust.
Daarnaast bieden we een brede waaier van premies, tussenkomsten, voordelen en diensten aan via de aanvullende verzekering en een verzekering klein risico voor de zelfstandigen.

Diensten

Onze mutualiteit biedt ook nog enkele andere diensten aan: dienst thuiszorg, uitleendienst, vakantiedienst “Zomerzon vzw”, regionaal dienstencentrum “Horizon”, Centrum Algemeen Welzijnswerk, Liberale Bonden Gepensioneerden en Mival vzw (voor gehandicapten en langdurig zieken).
Bekijk onze website om alle voordelen van De Liberale Mutualiteit te vinden. U kan daar ook een kantoor in uw buurt opzoeken.

Trefwoorden

Liberale Mutualiteit Limburg VZW, Hasselt, ziekteverzekering, organisatie, gezondheidszorg, thuiszorg, uitleendienst, vakantiedienst